Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς... Κύριε ημών Ιησού Χριστέ Υιέ Του Θεού ελέησον ημάς...

Ομιλία π. Νίκων Νεοσκητιώτης -με θεμα ο διαβολος.

Ομιλία π. Νίκων Νεοσκητιώτης -με θεμα ο διαβολος.


Leave a Comment

Γέρων Καλλίστρατος μιλάει για όλα

Ταινία:Το νησί